Oferta educativa

L’escola Els Àngels oferta tres línies per cadascun dels ensenyaments de:

  • la segona etapa d’Educació Infantil (3 a 6 anys)
  • l’etapa d’Educació Primària (6 a 12 anys)