Pla lector

  • 30′ de lectura diària
  • Biblioteca escolar
  • Biblioteca d’aula
  • Visita-préstec (col·laboració) amb la Biblioteca Municipal de Torreforta
  • Activitat Lliga el conte i passa’l per a Educació Infantil i Cicle inicial: http://lligaelconte.blogspot.com/