Consell escolar

Actualment, la composició del Consell Escolar del centre és el que es mostra.

composicio-consell-escolar-2016-17