Compromís

Programa de reutilització de llibres 2016-17
El pare/mare de l’alumne/a …………………………………………………………………………………., de …………… curs, participa del programa de reutilització de llibres de text en els termes següents:

  1. Estar al corrent del pagament de la quota de material del centre del curs actual.
  2. Cedir al centre els llibres requerits… Llegeix més»

Llibres del Programa

CURS
LLIBRES REUTILITZATS

2n
Lectura Català
Lectura Castellà

3r
Matemàtiques
Català
Castellà
Coneixement del Medi
Lectura Català
Lectura Castellà

4t
Matemàtiques
Català
Castellà
Coneixement del Medi
Lectura Català
Lectura Castellà


Matemàtiques
Català
Castellà
Coneixement del Medi
Lectura Català
Lectura Castellà


Matemàtiques
Català
Castellà
Coneixement del Medi
Lectura Català
Lectura Castellà

Programa de Reutilització de Llibres

OBJECTIUS

  • Reduir la despesa familiar.
  • Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic.
  • Fomentar els valors de la solidaritat i la capacitat de compartir.
  • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos.
  • Educar per al consum racional i sostenible que suposa un estalvi ecològic.
  • Promoure projectes educatius, compartits… Llegeix més»