L’escola

IMG_3240

L’escola l’Estelada està situada al municipi de Cànoves i Samalús. És un centre d’ensenyament d’Educació Infantil i Primària d’una línia però amb dues aules per a alguns dels nivells.

És una escola pública i catalana. El català és la llengua vehicular dins les aules. S’inicia la llengua castellana a nivell curricular a partir de primer de primària i l’anglesa al tercer curs del segon cicle d’educació infantil.

A l’escola es celebren les festes tradicionals i les del nostres poble. Com a festes tradicionals que es comparteixen amb tota la Comunitat Educativa són el Nadal i el Carnaval. Altres festes que es celebren de manera interna són la Castanyada, Sant Jordi i Fi de curs. L’escola està molt vinculada amb la realitat del poble i participa en els esdeveniments importants com Sant Ponç i la Carbonera.

Com a escola compromesa amb el medi, pretén que l’alumnat desenvolupi el respecte i l’arrelament amb el seu entorn a través de la Teoria de les 3R,  potenciant l’ús de les carmanyoles, fomentant la implicació en l’Hort escolar, participant en el Projecte de la Diputació del Montseny a l’escola i sortint del centre per fer caminades pel nostre entorn.

Una escola laica que respecta totes les ideologies religioses. Recull les diferents opcions de les famílies i en fa la petició al Departament. Actualment el centre té assignat mitja jornada d’un mestre de religió catòlica. La resta de l’alumnat treballa Educació cívica i en valors.

La bona relació entre els membres que formen la comunitat educativa (mestres, alumnes, personal no docent i famílies) ha estat sempre un dels trets més característics, mantenint així aquest caràcter familiar que fa l’ensenyament més proper i assequible.

Les famílies participen de forma activa a la vida escolar a través de l’AMPA, el Consell Escolar, les festes, en reunions periòdiques amb tutories i en diferents moments dins les aules.

Partint d’una constant inquietud pedagògica i d’un equip docent consolidat s’ha aconseguit crear una línia d’escola amb projectes de renovació constant, mantenint el que el temps i l’experiència ens han ensenyat.