Autoritzacions

Cliqueu damunt de l’autorització per poder descarregar-la

1.- Autorització sortides dins del municipi. (Són totes aquelles sortides que es fan dins el municipi)

2.- Autorització sortir sol de l’escola.(Els i les alumnes de 4t,5è i 6è, poden sortir sols de l’escola si ho demaneu)

3.- Autorització drets d’imatge. ( És d’obligat que tothom, explícitament, hi doni o no el seu consentiment)

4.- Autorització ús tecnològic. (És d’obligat que tothom, excplícitament, hi doni o no el seu consentiment)

5.- Fitxa de Salut, notificació de malalties. (Només en el cas que sigui important i necessari)

6.- Fitxa de Salut, COVID-19 (És d’obligat que tothom l’entregui en iniciar les classes)

7.- Degut a la Covid-19, enguany l’escola no subministrarà  Paracetamol.

8.- Autorització pel subministrament de medicaments específics. (Quan sigui necessari).