Història de l’Escola

Origen de l’Escola L’Estelada de Cànoves.

L’escola  que  ara  coneixem  va  nàixer   el curs 2001­  2002; es va posar la primera pedra el 16 de  setembre  de  l’any  2000. Van  sorgir  els  possibles  noms:  Els  Cabirols,  Port de Muntanya i l’Estelada. Aquestes propostes  varen ser fruit del  treball fet des de les diferents classes. Per a fer la tria,  es va fer una consulta  popular  on  va  participar   tots  els estaments   del poble:  mestres, alumnes, famílies i el resultat ja el sabeu. L’Estelada, per fi,  ja era una realitat.

Aquesta  es  la  història  moderna.  Hi  ha  que  dir,  però  que  la  Escola  de  Cànoves  es  quelcom més.  A   la plaça de l’Ajuntament hi ha la que  la gent del poble coneixia  com la Petita Escola.

Fins  l’any  1987  només  hi  havia  una  mestra,  amb  una  sola  aula  a la planta baixa. No tenim dades  certes  però  no  passava  de  10  alumnes.  Aquesta  mestra  vivia  a  la  Casa  del  Mestre, edifici  annexe  a  l’Escola. L’any 1989 s’incorpora una altre mestre i divideixen en dues aules.

A  la  planta  baixa  hi  havia  P4,  P5,  1er  i  2on.  (10  alumnes)  .  Al  pis  hi  havia els de cicle mitjà 3r.  4art  i  5è,  amb  l’altre   mestre  (12  alumnes).  Els  nens  de  Cicle superior es desplaçaven a Cardedeu.  L’Ajuntament  col∙laborava  amb   un  professor  de  gimnàstica  i  un de música ­dues hores  setmanals­.  L’any  1991  es   crea  el  P3,  i  va  arribar   el  tercer  mestre.  Estem  parlant d’una  època  on  aquestes  petites  escoles  s’anomenaven  Unitàries  i  incompletes  rurals perquè  convivien  diferents  cursos dintre una aula i s’integraven al grup d’Escoles dites Zona

Escolar Rural (ZER). Nosaltres pertanyíem a la zona del Baix Montseny. Aquesta situació es va  fer  insostenible  cap  a  finals  de  la  dècada  dels  80.  Va  sorgir  la  necessitat  d’una  nova escola  degut  a  l’increment  de  població,  principalment  nouvinguda,  que   va  descobrir  les bondats  de  viure  en   un  entorn  de  natura  i   fora  de  la  densitat  demogràfica  de  Barcelona  i voltants.

Penseu que la població registrada el 1981 era de 576 habitants. El 1998 va ser de 1.659. Aquesta  situació  va  portar  a  cobrir les necessitats de places escolars a través d’anar situant els mòduls prefabricats  que, a mesura que creixia l’alumnat , s’afegien  a l’espai  cedit  per  l’Ajuntament  ­on  ara  hi  ha  la  l’escola­.  Els  curs  93-­94  va  ser  el  primer  amb  un mòdul  a  l’espai  de  l’actual  escola. Ja teníem 4 aules:  dues a l’antiga i dues al mòdul. Aquest mòduls  es van ocupar pels alumnes del cicle mitjà. Els petits, cicle infantil i cicle inicial,  van romandre  a  la  petita  escola.  Es  va  habilitar  el  primer  menjador  ­10 alumnes­ a la  que havia estat  la  casa  del  mestre.  El  curs  95-­96  es  va  afegir  un  nou  mòdul:  ja   teníem  6  aules.  El 97-­96  un  nou  mòdul  ­i vuit  aules­  i  s’implanta  el  6è.  de primària. Això va comportar deixar de pertànyer a la ZER i ser una Escola autònoma.

Al  voltant  de   l’any  1995  ja  es  va  parlar  seriosament  d’una nova Escola.  Tothom va prendre consciència  de  la  realitat:  el  poble  creixía  exponencialment  i  conseqüentment s’incrementava  la  població  escolar.  Es  va  vehicular  la   petició  al  Departament d’Ensenyament,  de  la  mà  de  l’Ajuntament,  i  tot  i  les  dificultats  o  entrebancs  que  genera  la cosa  pública  habitualment,  es  va  aconseguir  que   fos  realitat  el  projecte  en  un  termini relativament curt, i podem dir que el nou segle ens va portar una nova Escola.

El curs 1999-­2000 ja vam passar a ser Escola d’una sola línia. Un curs per aula.

El  curs  2004­-2005  probablement  arrel  de  la  bonança  econòmica dels anys anteriors i  amb el  consegüent  increment   de  població,   vàrem  haver  d’implementar  2  aules  de  P­3;  això  va comportar  que  els  cursos  posteriors  ja  van  ser  també  de  dues  línies  fins  arribar  el  curs 2013­-2014 on es va assolir la doble línia des de P3 fins a 6è.

Actualment, la  disminució  de  natalitat   a  la  població  ha  fet  que  tornem a tenir una sola línia als nivells de P3, P4, P5, 1r i 3r.   De  mantenir-­se  aquesta  tendència  tornarem  a una sola línia en el temps.

En  aquest  temps  els  directors  han  estat  En  Manel  Garbí   (1989-­2011)  i  en   Josep  Painous (des del 2012-2020­). Actualment, en Jesús Quintana, n’és el nou director.