Informació Famílies

 


Els centres educatius acosten els alumnes a una realitat més àmplia que els ajuda en el procés de socialització i maduresa. L’escola, com a institució social responsable de l’educació formal, té com a funció atorgar a tots els alumnes les competències i els coneixements necessaris per esdevenir ciutadans qualificats i capaços de conviure amb responsabilitat i compromís en una societat plural. Per la seva part, la família té dues funcions bàsiques respecte als seus fills: la de proveir-los de mitjans de supervivència (alimentació, habitatge, salut…) i d’un sistema de valors que els faci persones honestes, autònomes, responsables i lliures. (fragment extret de: Escola i Família. Junts x l’Educació. Departament d’Ensenyament)

CALENDARI DE CURS QUOTES INFORMACIÓ GENERAL  CONTACTE ESCOLA

 

AMPA MENJADOR TPV  CONSELL ESCOLAR