FAMÍLIES

#001 Informació de l’escola 001#

https://bit.ly/2JFOjM9


Els centres educatius acosten els alumnes a una realitat més àmplia que els ajuda en el procés de socialització i maduresa. L’escola, com a institució social responsable de l’educació formal, té com a funció atorgar a tots els alumnes les competències i els coneixements necessaris per esdevenir ciutadans qualificats i capaços de conviure amb responsabilitat i compromís en una societat plural. Per la seva part, la família té dues funcions bàsiques respecte als seus fills: la de proveir-los de mitjans de supervivència (alimentació, habitatge, salut…) i d’un sistema de valors que els faci persones honestes, autònomes, responsables i lliures. (fragment extret de: Escola i Família. Junts x l’Educació. Departament d’Ensenyament)

En aquest espai hi podem trobar informació relativa a les famílies:

Calendari del curs

Informació dels dies especials que celebrem a l’escola, Festes d’escola, dies festius, dies de lliure disposició i períodes de vacances.

Informació de dates de les activitats programades al llarg del curs per a tots els nivells: Reunions de coordinació amb l’ajuntament, l’AMPA i Consell Escolar, xerrades dels mossos d’esquadra sobre “internet segura” i “seguretat vial”, xerrades d’alimentació saludable, activitats del Bibliobús, sortides del projecte del Montseny a l’escola, caminates per l’entorn natural del Montseny, sortides pedagògiques, revisió bucodental i vacunació.

 

Informació general

Document d’informació a les famílies sobre horaris i informació necessària a principi de curs.

 

Llistat de llibres

Llistes dels llibres que s’utilitzen enguany als diferents cursos de l’escola.

 

AMPA

Informació relativa a l’associació de pares i mares del centre.

 

Canallada

La Canallada, és la festa  que organitza l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’escola l’Estelada de Cànoves i Samalús. La idea neix de la necessitat de l’AMPA de recollir fons per millorar el seu finançament i alhora, per poder donar un millor servei a les famílies i a l’escola.