Quotes

Les quotes per a l’alumnat d’Educació Infantil i  Primària  són les següents:

Recordeu que les quotes es paguen a través de l’aplicació del TPV escola. L’aplicació  permet fer el pagament a mida, fraccionant-ho segons les situacions personals de cadascú. Aquest any no es podran fer pagaments presencials a l’escola degut a la COVID-19.

1.- QUOTA TOTAL (tant per a Infantil com per a  Primària): 130 €

            • Material fungible: 100 €
            • Innovació i Socialització: 30 €

2.- ALTRES DESPESES

2.-1 SORTIDES I COLÒNIES

A més a més d’aquestes dues quotes, també hi ha les despeses referent a les sortides i les colònies. Aquestes es paguen en el moment de fer-les.

Les sortides que es fan durant el curs tenen un cost d’uns  30€ aproximadament.

Les colònies que es fan a P5, 2n, 4t i 6è  tenen un cost aproximat de 140 € aproximadament.

2.2.-AMPA

La Quota de l’AMPA fins el curs 2020 tenia un cost de 20€.

2.3.-MENJADOR

Fixes de  4 o 5 dies : 6,35 €

Fixes de   2 o 3 dies: 6,45 €

Eventuals : 7 €

CURS 2020-2021

1.- Degut a la COVID-19, les colònies només es faran amb els grups de 6è si les condicions de seguretat són les adequades.

2.- Per a les famílies dels  i de les alumnes que no són nous al centre, la quota de material fungible tindrà un descompte de 21 €.