Quotes i actuacions

En aquest apartat us informem de les Quotes que aporten les famílies per a l’alumnat d’infantil i Primària, i també de les actuacions i inversions que s’han fet a l’escola.

Recordeu que les quotes es paguen a través de l’aplicació del TPV escola. L’aplicació  permet fer el pagament a mida, fraccionant-ho segons les situacions personals de cadascú. Aquest any no es podran fer pagaments presencials a l’escola degut a la COVID-19.

Les quotes per a l’alumnat d’Educació Infantil i  Primària  són les següents:

1.- QUOTES

1.1.- QUOTA TOTAL (tant per a Infantil com per a  Primària): 130 €

            • Quota de Juliol 30 €
            • Quota d’octubre 50 €
            • Quota de gener: 50 €

1.2.- ALTRES DESPESES

2.-1 SORTIDES I COLÒNIES

A més a més d’aquestes dues quotes, també hi ha les despeses referent a les sortides i les colònies. Aquestes es paguen en el moment de fer-les.

Les sortides que es fan durant el curs tenen un cost d’uns  30€ aproximadament.

Les colònies que es fan a P5, 2n, 4t i 6è  tenen un cost aproximat de 140 € aproximadament.

2.2.-AMPA

La Quota de l’AMPA fins el curs 2020 tenia un cost de 20€.

2.3.-MENJADOR

Fixes de  4 o 5 dies : 6,35 €

Fixes de   2 o 3 dies: 6,45 €

Eventuals : 7 €

CURS 2020-2021

1.- Degut a la COVID-19, les colònies només es faran amb els grups de 6è si les condicions de seguretat són les adequades.

2.- Per a les famílies dels i de les alumnes que NO són nous al centre, la quota de material fungible tindrà un descompte de 21 €.

INVERSIONS I ACTUACIONS FETES

CURS 2020-2021

ADQUISICIÓ TECNOLÒGICA: 

 • 6 PACKS MULTIMÈDIES per a les aules de primària: TV de 65 pulsades + suport mobible + teclat bluetooth + mini ordinador   (PRESSUPOST DE CENTRE)
 • 2 LECTORS DE DOCUMENTS per al cicle Superior  (PRESSUPOST DE CENTRE)
 • 20 ORDINADORS  per als cursos de 4t  (PRESSUPOST DE CENTRE)
 • 2 PROJECTORS DE DOCUEMENTS per a les aules d’infantil (PRESSUPOST DE CENTRE)
 • 10 TAULETES  per a l’educació Infantil (PRESSUPOST DE CENTRE)
 • 10 TAULETES  per a les aules de Cicle Inicial. (PRESSUPOST DE CENTRE)
 • 6 PLAQUES DE  MIKRO BITS per al treball de robòtica. (PRESSUPOST DE CENTRE)
 • REPARACIÓ DE PORTÀTILS  (bateries i memòries). (PRESSUPOST DE CENTRE)

ADEQUACIÓ D’ESPAIS I PATI

 • PINTAT PARCIAL DE LA PLANTA BAIXA  (AJUNTAMENT)
 • JARDINERES HORT  pati d’Infantil (PRESSUPSOT DEL CENTRE)
 • ADEQUACIÓ DEL REG DE L’HORT ( AJUNTAMENT)
 • ADEQUACIÓ DE PLANTER (PRESSUPOST DEL CENTRE)
 • ADEQUACIÓ I DELS ESPAIS COMUNS DE : Sala de mestres, Entrada i Reprografia (PRESSUPSOT DEL CENTRE)

ALTRES

 • PERSONAL AUXILIAR DE CONVERSA EN ANGLÈS (AJUNTAMENT)