Documents d’Escola

En aquest apartat podeu consultar els documents de l’escola. 
Hi podeu trobar els documents que despleguen el nostre Projecte Educatiu,
les autoritzacions necessàries per a les famílies i que podeu descarregar-vos-les,
els criteris d’avaluació,  el calendari del curs i el pressupost de l’escola.Aquests documents públics són perquè tothom els pugui consultar i permetin el coneixement, encara més, de la nostra escola.