Documents prescriptius

 

PEC – Projecte Educatiu del Centre PdD – Projecte de direcció NOFC – Normes d’organització i funcionament del centre.
Pla Lingüístic del Centre (PLC) Pla TAC Projecte de convivència
Acords Consell Escolar    

 

Pel bon funcionament del Centre en tots els seus àmbits, disposa d’un recull de documents prescriptius.

Si hi algun problema a l’hora d’accedir al document copia i enganxa aquesta adreça a la barra d’internet: https://bit.ly/2JEl6mX