Cantània

Cantània és una activitat amb diferents fases d’actuació: sessions de formació amb el professorat, treball del professorat a la seva aula i concerts finals interpretats per l’alumnat inscrit. És un acte que, per les seves característiques globals, es converteix en una vivència musical important i inoblidable per a tots.

Web Cantània Hi trobareu informació de totes les edicions que s’han fet.

Per a totes aquelles activitats relacionades amb la música us podeu dirigir a la pàgina: web que té l’escola.