Equip Directiu

 

Director: Jesús Quintana Conejero

Cap d’estudis: Carme Membrive Fernández

Secretària: Gemma Giménez Sanchís