Gust per la lectura

Consisteix en:

  • Desenvolupament del pla lector: Al llarg del curs, tots els alumnes de la classe llegeixen quatre o cinc llibres (narració en català, en castellà i poesia) que són comuns i adequats a la seva edat. Volem que sàpiguen reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.
  • Lectura diària sistemàtica: Els alumnes llegeixen al matí 20/25 minuts en silenci.
  • Sessions setmanals de biblioteca: On es pretén desvetllar l’ interès i el plaer de l’alumne per llegir a través de l’hora del conte, la lectura d’imatges, la lectura en veu alta, la recitació de poemes…
  • Biblioteques d’aula: Totes les aules tenen la seva biblioteca d’aula on els infants i mestres comparteixen els seus llibres preferits tot potenciant el gust per llegir.
  • Xerrades amb autors: L’escola proposa en l’espai de biblioteca la visita d’un autor o autora d’algun llibre que s’hagi llegit a l’aula per poder conèixer l’autor i fer-li preguntes sobre el seu llibre o conte.
  • Préstec de llibres: Els alumnes de P3 a 2n  es duen  un llibre de préstec el cap de setmana. I els de  3r a 6è fan préstec de llibres de la biblioteca escolar.
  • Padrins de lectura: Durant tot el curs  els alumnes de sisè són padrins de lectura dels de primer.