Programació General Anual i Pla d’Obertura

La Programació General Anual (PGA) és el document on es concreten els objectius i activitats que desenvoluparem durant l’any escolar. El POC (Pla d’Obertura de Centre) és el seguit d’actuacions que hem programat aquest curs per tal de garantir una obertura de l’escola segura i ajustada a les necessitats del context de pandèmia en què estem vivint. Aquí teniu accés directe als dos documents:

PGA2021

POC 2021