Projecte SI (Salut Integral)

L’escola  implementa el Projecte SI des de fa 3 cursos. És un projecte que ha sorgit del conveni entre el Departament d’Educació i la Fundació SHE, liderada pel Dr. Valentí Fuster.

Amb aquest projecte (que implementem durant una sessió setmanalment als tres nivells d’Educació Infantil) pretenem, mitjançant l’adquisició de coneixements, un canvi d’actituds que finalment es tradueixi en l’adopció d’hàbits saludables que perdurin en el temps. Per això, el Programa i la seva avaluació es desenvolupen al voltant dels coneixements, actituds i hàbits.

Integrem metodologies globalitzadores integrant quatre components bàsics interrelacionats: l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable, el desenvolupament de l’activitat física, el coneixement del cos i la gestió emocional com a factor de protecció envers les addiccions, amb l’objectiu que els centres promoguin hàbits saludables. A més, promou la transformació tant metodològica com d’aspectes d’ambient escolar relacionats amb els hàbits saludables.