Interseccions

El projecte Interseccions és un programa impulsat des del 2016   per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, que situa l’educació i la cultura com a eixos estratègics de ciutat i motors de transformació social.

Té el repte de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, afavorint el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la vida, formant persones amb capacitat crítica, amb una mirada oberta, amb interessos culturals, tot facilitant les pràctiques culturals.

Posa les condicions per teixir un projecte educatiu global de ciutat que generi contextos d’aprenentatge amb la corresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals de la ciutat.

Obre nous espais de coneixença, relació i treball col·laboratiu entre   les persones que formen part de la xarxa d’equipaments i serveis educatius i culturals de la ciutat. Aquesta intersecció entre comunitats diverses (centres educatius, equipaments culturals, AMPA, entitats culturals, serveis educatius i ciutadania).

Ho fa des de cinc grans àmbits de treball, on s’articulen diferents projectes i accions: l’Educació en les Arts (teatre, música, dansa, arts visuals i cinema), l’Impuls de l’ anglès, el Coneixement de la ciutat, la Lectura i el Coneixement científic, tècnic, digital.