Autoritzacions

 

Us relacionem el seguit d’autoritzacions que fem servir durant el curs: ús de la imatge, permís per anar de sortida, permís per subministrar medicaments, autorització a un adult diferent a l’habitual per recollir el nen/a, permís per a poder utilitzar recursos digitals a menors de 14 anys.

Imatge i sortides

 Administració medicaments

– Recollida no habitual

També presentem les cartes de compromís diferenciades segons necessitats: la de l’etapa infantil, la del cicle inicial i la dels cicles mitjà i superior.