Menjador escolar

Empresa gestora:  EcoAtaula (http://www.ecoataula.cat/). És una empresa amb una llarga experiència en menjadors escolars a partir d’un criteri de compromís social i mediambiental.

 

Coordinadora del servei:  Lluïsa Iglesias

Telèfon de contacte: 608769745

 

El Servei de menjador de l’escola Joan Maragall ofereix un servei de qualitat amb producte de proximitat, de temporada i amb càrrega ecològica, amb una adaptació acurada a les necessitats dels infants.

Equips de treball/Estructura:
– Figura de Coordinació
– Cuina i  Equip educatiu
– Comissió de Menjador (formada per figura de coordinació, Direcció de l’escola, empresa i famílies), la qual es reuneix un  cop al mes durant tot el curs, per fer seguiment de menús, programació,  treball incidències, etc…

 

Aspectes rellevants:
– MENÚS: S’ofereixen menús dissenyats per una dietista professional i revisats per la Comissió de menjador de l’escola, amb  possibilitat de dietes especials (al·lèrgies, intoleràncies…).
– MARC DE TREBALL: es situa en el Projecte Educatiu de Menjador, el qual està lligat al Projecte Educatiu de Centre.
– SEGUIMENT I INFORMACIONS PER A LES FAMILIES: Es realitzen informes trimestrals de seguiment. Per a les famílies dels infants d’Infantil s’ofereix un sistema de seguiment diari.
– ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES: activitats de lleure i dinamitzades amb programació prèvia per part de l’equip educatiu: hort, dinàmiques d’autoservei,  autogestió, conscienciació i motivació per l’alumnat, presència de la figura d’auxiliar de conversa en anglès durant l’espai de menjador dos dies a la setmana, xerrades per a famílies… I molt més…!
– Col·laboració del servei de menjador amb el sopar de 6è i activitats del calendari festiu de l’escola/AFA (xocolatades, sorteig de cistelles ecològiques, etc.).

 

Preus menús:
– 6.20€ preu dia lectiu per alumnat fix o fix-discontinu (mínim d’ús del servei de 2 dies fixos a la setmana –els mateixos dies-).
– 6.80€ preu dia lectiu per l’alumnat esporàdic.
(Forma de pagament: domiciliació bancària / Servitícket)

Per a més informació:
Horari d’atenció a les families: de 9-10h de dilluns a divendres (presencial i telèfon).
Contacte: hola@afajoanmaragall.com