Lècxit

Aquest projecte l’implementa la Fundació Bofill que té un conveni amb l’Ajuntament del municipi.

Cada dijous a la tarda alumnat de 4t fins a 6è de Primària realitza lectura individual amb un voluntari/a. El projecte té un doble aprenentatge per a l’alumnat: entendre que algú/na ofereix el seu temps a canvi de res per ajudar a un/a altre/a i aconseguir millorar la lectura des de la vessant del gust i plaer lector.

Durant el curs els/les dinamitzadors del projecte de la Fundació Bofill realitzen coordinacions amb els mestres tutors/es dels infants que hi participen i fan el passament i correcció d’unes proves d

e comprensió lectora des de 4t fins a 6è, que ens ajuden a situar tots els infants de cadascuna de les classes a un barem. Podem detectar, així, dificultats o necessitats quan s’hi enfronten individualment a la lectura i comprensió de textos escrits.