Oferta educativa

La nostra escola imparteix els ensenyaments que es corresponen al segon cicle d’Educació Infantil (3-6) i a l’etapa de Primària (6-12).

Comptem amb una línea a tots els nivells educatius a excepció dels cursos de 4t i 6è en què tenim dos classes per a cada nivell.