Projectes

En aquest apartat detallem els nostres projectes estructurats en tres blocs: els transversals, els propis d’Infantil i els que desenvolupem a l’etapa de Primària.

 

Projectes transversals

– Treballem l’àrea de Descoberta de l’Entorn i Medi Natural, Social i Cultural mitjançant projectes des de P3 fins a 6è.

– Projecte intergeneracional a P5, 2n, 4t i 6è.

– Treballem el projecte “Calaix d’emocions” a infantil i l’Educació emocional a primària.

– Adhesió a la Xarxa de Competències Bàsiques.

– Participació de tots els nivells de l’escola a l’Hort Maragallo

– Consolidació del projecte sobre coeducació “Juguem amb la igualtat i la diversitat”

– Revista literària “Som-hi 3.0”

– Foment d’hàbits saludables mitjançant “El dia de la fruita”

– Assemblea de nens i nenes delegats/des.

– El nostre pati és un espai d’aprenentatge.

– Cada grup classe compta amb un pare o mare delegat/da.

– Projecte de participació de les famílies en activitats lectives.

– Participació en activitats promogudes des de l’Ajuntament, sortides pedagògiques fora del municipi i colònies escolars.

– Foment de la formació a famílies mitjançant xerrades col·loqui i/o taules rodones.

 

Projectes que implementem a Infantil

– Material d’elaboració pròpia de l’àrea matemàtica

– Ambients de lliure circulació

– Adhesió al Projecte SI (Salut Integral)

– Projecte Infadimed (Infància i Dieta Mediterrània)

 

Projectes que implementem a Primària

– Projecte de teatre a 1r, 5è i 6è.

– Tallers intercicles per treballar l’àrea d’educació artística.

– Fem Science des de 2n fins a 6è una sessió setmanal i un dels tallers d’Artística de cada rotació és en anglès a cada cicle.

– Projecte CUEME (Cultura emprenedora a l’escola) a 5è.

– Tallers de matemàtiques a tots els nivells de primària una sessió setmanal

– Natació escolar a 1r

– Tallers d’expressió escrita a tots els nivells educatius

– Projecte d’acompanyament i apadrinament lector entre l’alumnat de 1r i 6è durant tot el curs escolar.

 

De tots aquest projectes desenvoluparem alguns d’ells als subapartats d’aquest menú.