Educació Infantil

Veure-ho en pdf

Organització

El segon cicle de l’educació infantil s’organitza en àrees, que els vostres fills realitzaran durant els tres cursos de parvulari.

 

Objectiu

L’objectiu de l’educació infantil és que els vostres fills puguin obtenir unes capacitats que els permetin desenvolupar i adquirir en les etapes obligatòries posteriors els coneixements i els continguts que es treballin.

En aquesta etapa, cada àrea té uns objectius i continguts propis. Aquests objectius i continguts han de tenir en compte el desenvolupament de les capacitats dels vostres fills.

Les capacitats són aquelles aptituds i característiques que han de permetre als vostres fills desenvolupar-se com a persones i aconseguir els aprenentatges.

Les capacitats que es desenvoluparan durant l’etapa són:

  1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma
  2. Aprendre a pensar i a comunicar
  3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  4. Aprendre a conviure i habitar el món

 

Àrees del segon cicle de l’educació infantil.

Els continguts i les activitats que els vostres fills han de dur a terme per assolir els objectius corresponents d’aquest cicle (3-6 anys) s’agrupen en tres àrees:

Descoberta d’un mateix i dels altres, és a dir, autoconeixement i gestió de les emocions, del joc i el moviment i les relacions i autonomia personal.

Descoberta de l’entorn, exploració i experimentació.

Comunicació i llenguatge, és a dir, observar, escoltar, parlar i comunicar-se.

 

Avaluació

L’avaluació al segon cicle de l’educació infantil és contínua i global, és a dir, que té en compte el procés i l’evolució del vostre fill o filla al llarg de tot el trimestre i/o curs.

Com a mínim rebreu dos informes escrits anuals per part del tutor o tutora. Aquests informes us aportaran informació sobre els progressos dels vostres fills i sobre les possibles necessitats d’ajut.