Projecte lingüístic de centre

Al següent enllaç us facilitem el nostre Projecte lingüístic de centre: PLC_PERAMAS