L’equip directiu

L’equip directiu el componen el director o directora, el secretari o secretària i el o la cap d’estudis. És l’encarregat del funcionament i organització del centre educatiu i de la gestió del projecte de direcció.

  • El cap o la cap d’estudis. És la persona responsable de planificar i gestionar les activitats del centre, com poden ser l’elaboració dels horaris, la planificació dels processos d’acollida i altres activitats del centre i d’atenció als alumnes.
  • El secretari o secretària. És la persona responsable de les tasques relacionades amb la gestió econòmica del centre, de la documentació acadèmica i administrativa i dels recursos materials.

Enguany, l’equip directiu, acaba el projecte de direcció i mandat en el curs 19/20 i ha manifestat la seva voluntat de continuïtat un segon mandat.

Formen part d’aquest, les següents persones:

Raquel Bartolomé i Arranz, com a secretària. És Diplomada en Logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998-2001) i Mestre d’Educació Especial per la Universitat de Barcelona (2003-2006).

Funcionària de carrera des del 01/09/2009, obté plaça definitiva a l’Escola Josep M.Peramàs el 01/09/2011, però no és fins el 01/09/2013 que l’ocupa.

Des d’aquest moment, he desenvolupat a l’escola les següents tasques:
-Mestra d’atenció a la diversitat
-2 anys de Coordinadora de Cicle Inicial
-Secretària de l’Equip directiu des del curs 2016-2017.
Sandra Domingo Rueda, com a cap d’estudis.
És llicenciada en psicopedagogia  per la Universitat Autònoma de
Barcelona (2001-2004 ) i Mestre d’Educació Especial per la
Universitat Autònoma  Barcelona (1998-2001).

Obté plaça definitiva a l’Escola Josep M.Peramàs el 01/09/2007, tot desenvolupant les següents funcions:

-Mestra d’atenció a la diversitat
-3 anys de Coordinadora d’educació infantil
-Cap d’estudis des del curs 2016-2017 fins l’actualitat
-Coordinadora de l’equip impulsor de la Xarxa de Competències
Bàsiques des del curs 2016-2017
Joan LLorens i Perea, director del centre. Funcionari de carrera
des del curs 1999-2000, obté plaça definitiva a l’Escola el
1/09/2001. Ha desenvolupat en el centre diferents responsabilitats:
especialista d’E.Física, tutoria i coordinador d’informàtica,
coordinador de l’equip impulsor de la Xarxa de Competències
Bàsiques des del curs 2016-2017.

. En el curs 2011-2012, va desenvolupar la funció de cap d’estudis

fins el curs 2015-16, moment en que va ser seleccionat el seu
projecte de direcció, agafant el càrrec el curs 2016-2017.