Informació i trajectòria Equip Directiu

L’equip directiu el componen el director o directora, el o la cap d’estudis i el secretari o secretària. És l’encarregat del funcionament i organització del centre educatiu i de la gestió del projecte de direcció.

  • El cap o la cap d’estudis. És la persona responsable de planificar i gestionar les activitats del centre, com poden ser l’elaboració dels horaris, la planificació dels processos d’acollida i altres activitats del centre i d’atenció als alumnes.
  • El secretari o secretària. És la persona responsable de les tasques relacionades amb la gestió econòmica del centre, de la documentació acadèmica i administrativa i dels recursos materials.

L’equip Directiu de l’escola està format pels següents mestres:

  • Joan Llorens (Director del centre).
  • Sandra Domingo (Cap d’estudis).
  • Raquel Bartolomé (Secretària).

Raquel Bartolomé i Arranz és Diplomada en Logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998-2001) i Mestre d’Educació Especial per la Universitat de Barcelona (2003-2006).

Funcionària de carrera des del 01/09/2009, obté plaça definitiva a l’Escola Josep M.Peramàs el 01/09/2011, però no és fins el 01/09/2013 que l’ocupa.

Des d’aquest moment, ha desenvolupat a l’escola les següents tasques:
-Mestra d’atenció a la diversitat.
-2 anys de Coordinadora de Cicle Inicial.
-Secretària de l’Equip directiu des del curs 2016-2017.

Sandra Domingo Rueda és llicenciada en psicopedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001-2004 ) i Mestre d’Educació Especial per la Universitat Autònoma Barcelona (1998-2001).
Obté plaça definitiva a l’Escola Josep M. Peramàs el 01/09/2007, tot desenvolupant les següents funcions:

-Mestra d’atenció a la diversitat.
-3 anys de Coordinadora d’educació infantil.
-Cap d’estudis des del curs 2016-2017 fins l’actualitat.
-Coordinadora de l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques des del curs 2016-2017.

Joan LLorens i Perea. Funcionari de carrera des del curs 1999-2000, obté plaça definitiva a l’Escola el 1/09/2001. Ha desenvolupat en el centre diferents responsabilitats:
-Especialista d’E.Física, tutoria i coordinador d’informàtica.
-Coordinador de l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques des del curs 2016-2017.

En el curs 2011-2012, va desenvolupar la funció de cap d’estudis fins el curs 2015-16, moment en què va ser seleccionat el seu projecte de direcció, agafant el càrrec el curs 2016-2017.