Informació i trajectòria Equip Directiu

L’equip Directiu de l’escola està format pels següents mestres:

  • Joan Llorens (Director del centre).
  • Sandra Domingo (Cap d’estudis).
  • Raquel Bartolomé (Secretària).