Programa Magnet

PROJECTE MAGNET

MAGNET es un programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill en col∙laboració amb el Departament d’Ensenyament i l’Instittut de Ciències de l’Educació de la UAB  i la Diputació de Barcelona, que té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte educatiu en aliança amb una institució. Aquesta aliança ha de permetre al centre educatiu desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. El programa està inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta.
Les institucions que hi participen són institucions de referència i excel∙lència en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

El nostre centre ha estat seleccionat en la convocatòria per entrar a formar part del programa en el curs 2018/19.  Suposarà 4 anys de transformació i canvi en el centre al voltant de 4 eixos principals:

●  L’aliança amb la institució partner; en el nostre cas el CREAF ( Centre De Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals ) 

●  La posada en pràctica d’uns principis metodològics que permetin que l’alumnat adquireixi les competències necessàries en el món d’avui.

●  Els canvis organitzatius necessaris al servei de l’aprenentatge.

●  Les estratègies i eines de comunicació del projecte de centre.

Molta feina tenim per endavant per a fer, però amb molta il·lusió i empenta.