Pla Català de l’Esport Escolar (PCEE)

Des del curs 2009 – 2010 l’escola participa al Pla Català de l’Esport Escolar de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa pretén fer accessible l’esport a totes les nenes i els nens de l’escola i promocionar l’esport i l’activitat física en el temps de lleure com a alternativa al sedentarisme i als hàbits poc saludables cada cop més estesos. A més pretén promocionar la participació de les nenes en l’esport ja que, estadísticament, abandonen aquest hàbit en major grau i abans que els nens.

Actualment, a més de l’oferta d’activitats extraescolars esportives de l’escola, hi ha un grup d’handbol on aprenen aquest esport i fomentem la inclusió i el treball en equip. L’escola també participa de les trobades poliesportives de 2n i 4t i la trobada de vòlei de 6è, a més de participar en altres activitats com la trobada d’hoquei de 5è i el dia de l’activitat física al carrer amb els alumnes de 3r. Totes aquestes activitats s’organitzen des del grup de treball del Pla Català de l’Esport Escolar (P.C.E.E.) de la ciutat.