Acollida

L’escola ofereix el servei d’acollida a les famílies que ho desitgin. Aquí trobareu la informació en cas que necessiteu fer-ne ús.

 ACOLLIDA MATINAL

7:45h a 9:00h 40€/mes
8:30 a 9:00h 20€/mes
Esporàdics 3,50€/dia