Consell Escolar

En aquesta secció trobareu els diferents acords i els aspectes relacionats amb la tasca del Consell Escolar.

Membres del consell escolar

CURS 2019/2020