Números de compte

Aquí teniu els números de compte bancari per fer les transferències a l’escola i a l’AMPA.

Feu SEMPRE els ingressos a nom de l’alumne/a indicant el nivell entre parèntesi: (Ex: Maria Garcia, 5è)

Escola: Pagaments de la Quota Global, sortides, colònies i activitats complementàries.
ES32 2038 1344 7360 0000 4159 de BANKIA.

Ampa: Quota de soci, xandall de l’escola i altres activitats promogudes per l’Associació.
ES55 2038 1344 7860 0000 4276 de BANKIA.