Xarxa Competències Bàsiques

La Xarxa CB del Departament d’Ensenyament,  està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Si l’objectiu és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres, el model que presenta els aprenentatges de manera fragmentada per disciplines s’ha de revisar i s’ha de tendir cap a enfocaments globalitzats.

La constitució d’equips impulsors per a la millora en el si de cada centre ha estat una de les eines per compartir reptes, neguits i experiències i ha propiciat la creació d’espais pedagògics. El fet de formar part d’una xarxa també ha permès compartir aquests processos entre centres i enriquir-se mútuament.