NOVA ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES.

Benvolgudes famílies,

Ens plau informar que a finals del mes de març vam rebre a l’escola, com a altres centres, la visita d’una tècnica de l’Agència de Salut Pública per tal de revisar diferents aspectes relacionats amb la contenció del virus SARS-CoV-2.

Aquesta visita va consistir en una observació de l’escola per part d’una tècnica de Salut Pública i posteriorment vam rebre de l’Agència un informe amb els aspectes positius i els que calia millorar.

Es destaca en l’informe que les mesures adoptades per l’escola són correctes en general exceptuant els fluxos de circulació de persones i concretament les entrades i sortides on s’han observat aglomeracions de pares i mares. Per evitar el risc que comporta aquesta situació dins del recinte escolar i seguint les recomanacions de la no circulació de famílies pel pati de primària, comuniquem les noves actuacions per a cada grup les quals es posaran en marxa el dilluns 19 d’abril.

ALUMNAT, PARES I MARES DE P3/ P4-5 A,B,C
1.- A les 9.00h en punt el conserge obrirà la porta del carrer Doctora Castells i cada alumne/a entrarà amb un sol acompanyant i anirà, com sempre, cap a l’espai assignat d’entrada. Es demana màxima puntualitat.
2.- Els nens/es de P4-P5 A/B faran les dues files al lloc habitual de sempre i el seu acompanyant s’esperarà a baix de la vorera i no es barrejaran grans amb petits, com passava molts cops fins ara. Les tutores recolliran puntualment a les 9.00h les dues files cap a l’aula, moment que aprofitaran els acompanyants per abandonar el recinte.
3.- La resta de cursos de P3 i P4-5C procediran de la mateixa manera que fins ara però pares i mares hauran de ser molt prudents i diligents a l’hora de circular pel passadís tot mantenint la distància de seguretat i sense aturar-se per conversar.

ALUMNAT DE P4-P5 D/E.
Aquest alumnat farà les files d’entrada a les 9.00h. i a les 15.00h. a la porta gran de ferro del costat del poliesportiu (porta Nord1) . Les tutores recolliran l’alumnat fins al pati d’infantil i d’aquí a les aules. Les famílies esperaran a l’exterior de la porta Nord1 tant per acompanyar com per recollir sense entrar al recinte escolar (pati de primària).

ALUMNAT DE PRIMER
A les 9.00h. i a les 15.00h. s’ obrirà la porta gran del costat de l’hort que dona al carrer Riu Besós i el professorat de primer esperarà i recollirà les tres files d’alumnat davant mateix de la porta (com fan els cursos de cicle mitjà) i es dirigiran a les aules. Les famílies esperaran fora del recinte tant a les hores d’entrar com a les de sortir (12.30h. i 16.30h).

ALUMNAT DE SEGON
A les 9.00h. i a les 15.00h. s’ obrirà la porta petita de ferro situada a la meitat del carrer Salvador Espriu (espai ampli i segur on no circulen els vehicles). El professorat de segon esperarà i recollirà les tres files davant mateix de la porta i es dirigiran a les aules. Les famílies esperaran fora del recinte tant a les hores d’entrada com a les hores de sortida (12.30h i 16.30h).

ALUMNAT DE CICLE MITJÀ (TERCER I QUART)
No hi ha canvis en aquesta zona.

ALUMNAT DE CICLE SUPERIOR (CINQUÈ I SISÈ).
Aquest alumnat entrarà per la porta de ferro (Nord2) que dona a Riu Ebre a les 9.05h. aprox. , una mica més tard que la resta de l’alumnat de l’escola, per evitar aglomeracions. Els/les tutors/res obriran la porta esmentada i recolliran els dos cursos. A l’hora de les sortides es procedirà de la mateixa manera i amb un decalatge de cinc minuts respecte a la resta d’alumnat (12.35h i 16.35h).

Com es pot observar, i per tal d’aplicar les noves mesures de control dels fluxos de circulació de persones i fins a nou avís, l’entrada dels acompanyants a l’escola només és permesa a les famílies d’educació infantil que toqui entrar pel carrer Doctora Castells. (P3 i P4/P5 A,B i C).

Esperem que amb les noves mesures disminueixi el risc de contagi tot i que en el cas que es continuïn observant aglomeracions en aquesta zona del carrer Doctora Castells, especialment difícil per les seves dimensions, caldrà buscar altres mesures per la qual cosa demanem responsabilitat i prevenció a l’hora de procedir, la qual cosa agrairem tota la comunitat.

La nova organització s’ha presentat al Departament d’Educació i al Consell escolar en data 14/04/21 tot quedant integrada en les NOFC.

Cordialment,
L’equip directiu