GEP – PROGRAMA DE GENERACIÓ PLURILINGÜE.

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya. La nostra escola forma part d’aquest programa d’innovació que durarà tres cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels nostres alumnes, especialment els del cicle superior. Aquest objectiu s’aconseguirà incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques. En el nostre cas, des de l’àrea de  Visual i Plàstica (Art and Culture), Medi Natural i Social (Science) i també des de l’àrea d’educació fisica (Physical Education).

Esperem que els nens i nenes esdevinguin parlants plurilingües en una societat plural i diversa i es puguin desenvolupar eficaçment  i amb competència.