COMUNICAT A LES FAMÍLIES ABANS DE COMENÇAR EL CURS 2020-2021

Benvolgudes famílies,

Després del període estival, que esperem hagi estat profitós i ple de salut, el proper 14 de setembre és previst començar el nou curs 2020-2021 amb la màxima normalitat possible, tot i que caldrà adoptar una actitud de prudència i introduir les mesures de protecció sanitàries corresponents.

Ens plau enviar-vos aquest comunicat amb l’objectiu de saludar-vos i alhora informar-vos, ja que som conscients que són molts els interrogants que es plantegen aquest curs. Així doncs, d’acord amb les instruccions rebudes del Departament d’Educació, l’escola va elaborar al juliol un Pla provisional que es va presentar a la inspecció educativa i al consell escolar. Aquest Pla s’ha anat adaptant fins esdevenir definitiu i el podreu consultar a la pàgina web quan estigui aprovat, tot i que haureu de tenir en compte que serà un Pla obert durant tot el curs, és a dir, que anirà canviant segons l’evolució de la pandèmia i de les instruccions que anirem rebent.

La presencialitat de les classes és l’objectiu del govern per poder garantir la funció social de l’educació sense renunciar a la seguretat de tota la comunitat educativa. D’acord amb l’objectiu esmentat us avancem alguns aspectes d’organització pedagògica que s’han establert d’acord amb les possibilitats i els recursos de la nostra escola, tant d’espais com de personal. Tots els detalls, però, us seran comunicats en les diferents reunions d’inici de curs que aquest any es faran més aviat que els altres anys (abans del 14 de setembre) degut a la situació singular que vivim.

Consegüentment, en els propers dies, cada família de l’escola rebrà un correu amb una data de convocatòria on se us explicarà com serà l’inici de curs i altres aspectes com ara: horaris, espais, entrades, sortides, mesures higièniques…

Malgrat tot, a hores d’ara us podem avançar que:

1.- A l’escola hi haurà, probablement, 25 grups estables o «bombolla» (La majoria no seran superiors a 20 alumnes).

2.- A l’educació infantil són previstos 8 grups estables.

3.- A l’educació primària es preveuen 17 grups estables o «bombolla».

4.- L’alumnat amb necessitats educatives comptarà amb mesures especials d’atenció. No hi haurà SEP fora d’horari ja que tots els suports es faran dins de l’horari del centre de 9 a 12.30h i de 15 a 16.30h.

5.- El servei de menjador i les activitats extraescolars , estan sent gestionades per l’AMPA, i aquesta us anirà fent arribar la informació i les orientacions oportunes. Aquí teniu un enllaç per a la consulta http://www.ampagodas.cat/node/718

6.- Tot l’alumnat de primària (de primer a sisè) haurà de venir a l’escola amb mascareta i haurà de portar una bosseta per guardar-la, tot i que l’escola també en proporcionarà una. Els/les mestres esperaran el primer dia als seus alumnes per indicar-los la fila corresponent i més tard, acompanyar-los a les aules. Tingueu en compte que no es poden fer aglomeracions i que només pot acompanyar al nen/a una sola persona adulta. Tothom haurà de respectar en tot moment l’horari i la seva porta d’entrada i sortida. No serà permesa l’entrada a les famílies als espais interiors de l’escola ni a les aules (només P3 la primera setmana).

7.- Caldrà que les famílies signin un full de declaració de responsabilitat i compromís (es facilitarà) . En aquest full, les famílies es comprometen a informar en qualsevol moment durant el curs que l’alumne/a i l’acompanyant tenen bona salut i absència de símptomes COVID. Si a l’escola l’alumne/a presenta símptomes compatibles amb COVID, s’avisarà a la persona de contacte que figura als arxius escolars (cal tenir els telèfons i adreces actualitzades de les
famílies) per iniciar les actuacions que indiquin els protocols (anar a casa, trucar al CAP…).

8.- Les mesures higièniques que se seguiran a l’escola (tant durant el període de classes, esbarjo… com en l’espai de menjador de migdia) seran les que indiqui el departament d’educació i el de sanitat (rentat de mans, gel hidroalcohòlic, ventilació d’espais, distància i mascareta fora del grup estable a partir de sis anys…).
– Preparació bàsica de les aules i lavabos seguint mesures de prevenció:
– Taules i cadires en fireres mirant endavant i guardant la màxima distància entre elles, començant per les parets.
– Kit COVID aula ( rotllo paper de mans, paper WC, dispensador sabó, gel hidroalcohòlic, botellaneteja desinfectant, cubell per tirar els papers…).
– Als espais de menjador i acollida matinal també hi haurà les mesures higièniques.
– Als lavabos hi haurà kits COVID (rotllo paper mans, paper WC, dispensador sabó …).

9.- Tot l’alumnat, un cop començat el curs, rebrà un codi per a poder-se connectar al G-Suite classroom de la seva aula i poder fer tasques les educatives telemàtiques, quan sigui necessari, per indicació del tutor/a.

Esperem que aquestes primeres pinzellades generals, juntament amb les que us lliuraran els/les tutors/es durant els propers dies, serveixin per començar l’escola amb la confiança que ens cal a tots i a totes per portar a terme un curs «diferent» i que estem segurs tirarem endavant de la millor manera.

Aprofitem l’avinentesa per enviar-vos una molt cordial salutació.

L’equip directiu.
Lleida, 31 d’agost de 2020