COMENÇA LA COMISSIÓ DAMP 2018-19

Avui 30 d’octubre ha quedat constituïda la comissió DAMP de delegats/des de cursos, AMPA i equip directiu.
S’ha fet una sessió de treball on s’han llistat els punts forts de l’escola i els aspectes a millorar.

Hi ha hagut un bon ambient de treball i cal destacar la bona predisposició de totes les parts per unir esforços i lluitar a favor de la millora educativa.