Preinscripcions 2020-2021

OFERTA INICIAL DE PLACES http://mapaescolar.gencat.cat/

Germans de p3 al centre: 22

D’acord a les ordres del departament d’Educació de la resolució EDU/576/2020 del 28 de febrer del 2020: 

 • La preinscripció serà només telemàtica i excepcionalment serà presencial.
 • El centre només atendrà preinscripcions. En cap cas visites.

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ?

Heu de presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència)

COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICAMENT ATENCIÓ AL CENTRE PRESENCIALMENT

Heu de demanar cita prèvia

-Al telèfon 934369923 de 9h a 13:30h 

– O reservant al calendari

DATES DEL 13 AL 22 DE MAIG DEL 19 AL 22 DE MAIG
OBLIGATORI -Feu la sol·licitud telemàtica

-Envieu el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa a l’adreça de correu electrònic: preinscripcions@fructuosgelabert.cat (a l’assumpte poseu el curs i el nom de la criatura)

-Ompliu la Sol·licitud presencial

-Aneu al centre que voleu en primera opció amb cita prèvia i lliureu la documentació.

DOCUMENTACIÓ ESCÀNER O FOTO

 • Llibre de família
 • DNI o NIE o PASSAPORT… de la persona sol·licitant
ORIGINAL I FOTOCÒPIA

 • Llibre de família
 • DNI o NIE o PASSAPORT… de la persona sol·licitant
*INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

Només per a les famílies que no disposin dels mitjans per a dur a terme el procés telemàtic.

Caldrà demanar cita prèvia al centre escollit en 1a opció trucant al telèfon: 934369923

Només podrà fer la preinscripció una persona i que NO formi part de cap grup de risc o que presenti símptomes del Covid-19 o que estigui en període de confinament. En aquest cas, es pot autoritzar per escrit a una altra persona (que no sigui cap dels dos tutors legals de l’alumne/a) a portar la sol·licitud i la documentació.

 • Cal portar mascareta i guants
 • Cal portar bolígraf propi
 •  S’ha de portar tota la documentació i la sol·licitud emplenada des de casa.

 

BAREMS

Serveix l’adreça que consta en el DNI o NIE, si no és correcte,  cal l’empadronament.

40 Punts: Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud).

30 Punts: Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre.

20 Punts: Quan el pare, mare o tutors demostren que e lloc de treball està en la zona d’influència.

15 Punts: Quan el domicili es troba en el mateix districte.

10 Punts: Quan el domicili està en el mateix municipi.

10 Punts: La unitat familiar son beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania

10 Punts: Discapacitat igual o superior del 33% de l’alumne o progenitors o germans.

CRITERI COMPLEMENTARI

15 Punts:  família nombrosa  o  monoparental

MATRÍCULA del 13 al 17 de juliol
ALTRES DATES IMPORTANTS
 • PUBLICACIÓ DE LLISTES AMB BAREM PROVISIONAL: 29 de maig
 • RECLAMACIONS: del 2 al 5 de juny
 • PUBLICACIÓ DE LLISTES AMB EL BAREM UN COP RESOLTES LES RECLAMACIONS: 9 de juny
 • SORTEIG: 9 de juny
 • PUBLICACIÓ DE LLISTES ORDENADES DEFINITIVES: 11 de juny
 • PUBLICACIÓ OFERTA DEFINITIVA: 6 de juliol
 • PUBLICACIÓ DE LLISTES D’ASSIGNACIÓ I D’ESPERA: 7 de juliol

Més informació: