Presentació

Les mares i els pares d’alumnes som el voluntariat que forma l’AMPA, doncs cap tasca és remunerada, i treballem pel conjunt de la Comunitat Educativa, construint relacions entre les famílies, informant del que pugui ser d’interès, millorant les condicions materials de l’escola, col·laborant en el seu funcionament, organitzant serveis essencials per a les famílies, participant en la pressa de decisions i, en definitiva, ajudant les famílies a afrontar els reptes que l’educació avui dia planteja.

Organitzem i supervisem els Serveis d’Acollida matinal i de tarda, el Menjador escolar i Temps del Migdia conjuntament amb l’escola i les Extraescolars pels alumnes i les Activitats pels pares i mares (gestionats per empreses diverses)

Pensem i realitzem les Trobades de nivell, els Tallers d’Aprenentatges, els Sopars de pares i mares, les Festes a l’escola, els projectes habituals de cada una de les Comissions i dels equips de Junta… i la tramitació de les peticions de Subvencions col·lectives a l’Administració (…quan existien…)

Millorem i mantenim al dia la pàgina Web, l’Hort ecològic, la informació a les famílies al Full informatiu.

Participem i ajudem a tirar endavant el Consell Escolar del Centre, la dinamització de la Biblioteca escolar, l’Acollida de les noves famílies i de les nouvingudes, amb la comunicació interna (via delegats), les jornades del Tots a l’Escola, la confecció de la Revista Fructuosa anual i altres.

Destinem els diners de les quotes d’associació a pagar l’acollida dels alumnes en reunions importants, a mantenir la Biblioteca, a comprar Materials i estris per l’escola, a reforçar Idiomes als cursos superiors, a Solidaritat amb alumnes amb pocs recursos, a alegrar amb música en directe les Festes…

Compartim preguntes, lluites i desitjos en quant a Aprenentatges i Escola de  Famílies, Secundària, Camí Amic Escolar, Reivindicacions en favor de l’Escola Pública de Qualitat, etc…

COM ENS ORGANITZEM?

Ens organitzem en diferents Comissions temàtiques.

Cada una s’autoorganitza,  programa la seva forma de funcionar i el seu calendari d’acció, es reparteix les tasques segons la disponibilitat dels seus membres, informa la Comunitat i, una vegada al mes, informa, es reuneix i es coordina amb les altres Comissions i amb els equips de la Junta de l’AMPA (Presidència, Secretaria i Tresoreria) així com amb els/les representants de l’AMPA al Consell Escolar del Centre.

Tot això i més, per tal d’organitzar les activitats de cada dia i de cada curs, perquè l’AMPA és la responsable de moltes hores i de moltes activitats en el marc de l’escola.

I PERQUÈ ASSOCIAR-SE A L’AMPA?

Associar-se és una manera més de formar part de la Comunitat de l’escola, una forma de reconèixer la importància de fer tothom coses per a tothom, una primera aportació al comú. Però sens dubte no és suficient doncs la feina a repartir és molta i cal implicar-se una mica tothom per tothom rebre molt més.

Sent la quota anual de 45 €, les famílies que no puguin pagar-la sols cal ho indiquin al full  d’associació.

 I, associats o no, és important que tothom assisteixi a les Assemblees que es van convocant (només són tres o quatre cada curs) per compartir la pressa de decisions i participar en la visió de conjunt del que fem.

Però les famílies noves a l’escola, abans d’associar-se fins i tot, si cal que escullin entre venir a una primera Assemblea i venir a un dels sopars que organitzem a l’inici i el final de curs, millor que vinguin als segons, perquè sense trencar el gel, sense crear lligams personals i emocionals amb altres persones de l’AMPA, estem segurs que no serà tan fàcil implicar-se, ni que la visqueu, ni que la sueu, ni que la gaudiu.

 Si vols fer feina pels teus fills i filles i per la resta (sovint més qüestió de ganes i imaginació, que de temps) apunta’t a alguna Comissió, elles sempre necessiten ampliar-se i renovar-se.

Si no existeix la que tu t’apuntaries, pots proposar de crear-la a la junta de l’AMPA.

Al Full informatiu setmanal de l’escola trobaràs anunciades les accions, festes i actes de l’AMPA, així com l’ajuda puntual que pot ser necessària per un dia i un acte en concret.

Per contactar-hi només cal que parlis amb un pare o mare que estigui en alguna comissió, o bé enviïs un correu electrònic a l’adreça de la Comissió corresponent, que trobaràs fàcilment a la web de l’escola.

Participa-hi!