Espai del migdia

Els menús del menjador estan elaborats per Arcasa i supervisats per la comissió de menjador.

La comissió de menjador treballem per assolir uns patrons de qualitat que permetin alimentar-se de manera conscient, sana i sostenible.

A més del compromisos assumits per Arcasa, els nostres propòsits es centren en incidir en l’augment de producte fresc, proximitat i de temporada; i anar implementant el consum de productes ecològics i de comerç just.

El servei de menjador disposa d’un menú basal, que és el de dieta normal, i un altre menú alternatiu que anomenem de consciència, el qual està exempt de peix, carn i ous.

Després estan les derivacions per causa de salut: al·lergies, intoleràncies i altres circumstàncies, que fa necessari confeccionar un menú personalitzat adequat a cada nen o nena (certificat mèdic).

Els menús del mes:

Menú basal
Derivacions de salut
Exemple de sopars

Quotes:
MES DIES PREU  TOTAL
SETEMBRE 12 6,20€ 74,40€
OCTUBRE 22 6,20€ 136,40€
NOVEMBRE 20 6,20€ 124€
DESEMBRE 13 6,20€ 80,60€
GENER 18 6,20€ 111,60€
FEBRER 20 6,20€ 124€
MARÇ 20 6,20€ 124€
ABRIL 16 6,20€ 99,20€
MAIG 22 6,20€  136,40€
JUNY 14 6,20€ 86,80€

Graella patis menjador:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Futbol (Ludoteca) Volei   (Biblioteca) Dia sense pilota (biblioteca) Bàsquet (aula polivalent) Pilotes de plàstic
Dies de ping pong
1r i 2n 3r 4t
Dies de recollida
1r i 2n 3r 4t

Preus i informacions de menjador:

Preus i informació menjador 18-19

Reunió de pares:

Power point 18-19