Consell escolar

És el màxim òrgan de decisió que té l’escola. Hi ha representats del sector famílies, del professorat, de l’administració local, del personal d’administració i serveis, de l’AFA i de l’equip de gestió.

La Presidenta és la directora de l’escola. En el nostre Consell també hi assisteix un representant de totes les activitats fetes fora de l’horari lectiu (menjador, acollides, extraescolars), amb veu i sense vot.

També son convidades a assistir-hi les comissions de treball de l’escola i qualsevol persona que es cregui necessari.