Consell Escolar

És el màxim òrgan de decisió que té l’escola. Hi ha representats del sector famílies, del professorat, de l’administració local, del personal d’administració i serveis, de l’AFA i de l’equip de gestió.

La Presidenta és la directora de l’escola. En el nostre Consell també hi assisteix un representant de totes les activitats fetes fora de l’horari lectiu (menjador, acollides, extraescolars), amb veu i sense vot.

També son convidades a assistir-hi les comissions de treball de l’escola i qualsevol persona que es cregui necessari.

 

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL CURS 2019-20

Sector famílies: Anna Delatte, Inmanol Garcia, Noemí Mora, Sílvia Pallàs

Representant AFA: Sílvia Ferraté

Sector PAS: Miquel Pujadas

Representant Ajuntament: Joana Chinchilla

Sector mestres: Àngels Cano, Josep Cara, Marta Sotorres, Anna Giménez i Maribel Varela

Equip directiu: Anna Micaló, Rosa Carré, Lídia Xicola