Projectes d’escola

Des de la creació de l’escola ens definim com a “Escola en construcció”. Això vol dir que som una institució viva que donem resposta, en el dia a dia, al conjunt de necessitats educatives de tots els nostres alumnes.

El nostre “projecte educatiu” creix amb un procés participatiu en el qual volem implicar a tota la comunitat.

Creixem…

Amb els nens i nenes de les aules, propiciant un clima en el qual la seva implicació en el dia a dia, els faci partícips del seu procés d’aprenentatge i els hi sapiguem encomanar les ganes d’aprendre i de saber cada dia més coses.

Amb l’equip docent. Mantenint una metodologia de treball i d’elaboració participativa, en la qual tothom pot aportar la seva experiència i el seu bagatge personal.

Amb la comunitat educativa, fonamentalment les famílies, escoltant els suggeriments i propostes que ens feu arribar.