Projectes

Tot el que passa a la vida real, tot el que és autèntic, no està fragmentat, sinó que és únic i global. Aquest és el punt de partida del treball per projectes. Reptes, inquietuds, iniciatives, preguntes… que ens fem a l’aula arran d’un interès compartit i que ens porten a experimentar, investigar, plantejar hipòtesis i comprovar-les, exposar-les… i així crear coneixement compartit.

El nostre objectiu és afavorir que els aprenentatges que es fan a l’escola siguin útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres.