Activitats extraescolars

extraescolars afa

La comissió d’extraescolars és un equip de famílies de l’escola que s’ocupa de l’organització, difusió i seguiment de les activitats de l’escola fora de l’horari lectiu: activitats extraescolars per als infants, casals durant els períodes de vacances i activitats per als pares i mares.

Des de la comissió considerem que les activitats extraescolars han de ser educatives, de qualitat i accessibles per a tothom, i que han de ser coherents amb el projecte educatiu de l’escola.

L’oferta anual es decideix tenint en compte les demandes i necessitats expressades per les famílies, així com els suggeriments de l’equip directiu de l’escola. L’oferta definitiva l’aprova cada any el consell escolar.

La comissió es fa càrrec de: 

  • Planificar i organitzar les activitats extraescolars que es fan fora de l’horari lectiu.
  • Planificar i coordinar el casal d’estiu que es realitza al mes de juliol.
  • Buscar noves propostes d’activitats i entitats.
  • Difondre l’oferta d’activitats.
  • Gestionar la preinscripció a les activitats, les incidències, etc.
  • Gestionar la comunicació amb les famílies i entitats.
  • Coordinar-se amb les entitats especialistes de cada activitat (la idea és que cada activitat tingui un responsable).
  • Fer seguiment de les activitats (a través dels responsables de l’entitat i les famílies col·laboradores de la comissió).
  • Demanar subvencions.

Trobareu totes les novetats de les activitats extraescolars a l’apartat de l’AFA de la Comissió d’extraescolars (clicka aquí)

Animeu-vos a formar part de la comissió d’extraescolars, envieu-nos un mail a  extraescolars@fructuosgelabert.cat