Equip 2020-2021

Direcció: Anna Micaló Aumedes              escola@fructuosgelabert.cat
Cap d’estudis: Rosa Carré Serrano         capdestudis@fructuosgelabert.cat
Secretaria: Lídia Xicola Izquierdo             secretaria@fructuosgelabert.cat                Horari: dilluns i dimecres de 9:00-10:00

Coordinació: Núria Rodríguez i Isabel Turon (Petits), Marta Sotorres (Mitjans) i Aura Crespo i Àngels Cano (Grans)

Consergeria: Miquel Pujadas       consergeria@fructuosgelabert.cat (envieu les incidències del dia a dia a aquest correu)

Administrativa: Jovita Ferrer

 

L’EQUIP DE MESTRES 2020-2021

 


L’EQUIP DE PETITS

P3: Miriam Rovira, Núria Rodríguez, Sandra Aranda i Pilar Pascual
P4: Aina Fornés, Isabel Turon i Àlex Sanjuan
P5: Montse Alcoy i Montse Cañadell
Suport: Imma Ferrer
Música: Maribel Varela (P5) i tutores (P3 i P4)
Psico: Lídia Xicola (P4 i P5) i tutores (p3)
Atenció diversitat: Marta Matesanz

 

 

L‘EQUIP DE MITJANS

1r: Stella Moreno i Josep Cara
2n: Marta Sotorres, Laia Marcé i Alba Seguranyes
3r: Anna Lladonosa i Maria Carreras

Suport: Rosa Carré
Anglès: Jéssica Garcia
Música: Maribel Varela
Psico i educació Física: tutores ( 1r i 2n) Adrià Fusté (3r)
Atenció diversitat: Marta Matesanz (1r i 2n) i  Zaira Esteve ( 3r)

 

L’EQUIP DE GRANS

4t: Estela Palomares, Àngels Cano i Aysel Molina
5è: Aida Baró, Alba Abarca i Aura Crespo
6è: Irene Villanueva, Eliana Vázquez i Judit Benito
Suport: Anna Micaló
Anglès: Helena Catala
Música: Àngels Cano (4t) Maribel Varela (5è) i Judit Benito (6è)
Educació Física: Adrià Fusté
Atenció Diversitat: Zaira Esteve
Auxiliar de conversa anglès: Ross (4t-6è)

 

P3

nuria.rodriguez@fructuosgelabert.cat

miriam.rovira@fructuosgelabert.cat

sandra.aranda@fructuosgelabert.cat

pilar.pasqual@fructuosgelabert.cat

P4

alex.sanjuan@fructuosgelabert.cat

aina.fornes@fructuosgelabert.cat

isabel.turon@fructuosgelabert.cat

P5

montse.alcoy@fructuosgelabert.cat

montse.canadell@fructuosgelabert.cat

imma.ferrer@fructuosgelabert.cat

1r

stella.moreno@fructuosgelabert.cat

josep.cara@fructuosgelabert.cat

2n

marta.sotorres@fructuosgelabert.cat

laia.marce@fructuosgelabert.cat

alba.seguranyes@fructuosgelabert.cat

3r

anna.lladonosa@fructuosgelabert.cat

maria.carreras@fructuosgelabert.cat

 

4t

estela.palomares@fructuosgelabert.cat

angels.cano@fructuosgelabert.cat

aysel.molina@fructuosgelabert.cat

aida.baro@fructuosgelabert.cat

alba.abarca@fructuosgelabert.cat

aura.crespo@fructuosgelabert.cat

 

irene.villanueva@fructuosgelabert.cat

eliana.vazquez@fructuosgelabert.cat

judit.benito@fructuosgelabert.cat

 

 

ESPECIALISTES

Atenció a la diversitat:

marta.matesanz@fructuosgelabert.cat / zaira.esteve@fructuosgelabert.cat

Anglès:

helena.catala@fructuosgelabert.cat/ jessica.garcia@fructuosgelabert.cat

Psicomotricitat / Educació Física:

lidia.xicola@fructuosgelabert.cat  / adria.fuste@fructuosgelabert.cat

Música:

alex.sanjuan@fructuosgelabert.cat  / maribel.varela@fructuosgelabert.cat  /  judit.benito@fructuosgelabert.cat / angels.cano@fructuosgelabert.cat