Equip

Direcció: Anna Micaló Aumedes              escola@fructuosgelabert.cat
Cap d’estudis: Rosa Carré Serrano         capdestudis@fructuosgelabert.cat
Secretaria: Lídia Xicola Izquierdo             secretaria@fructuosgelabert.cat

Coordinació: Anna Giménez (Petits), Marta Sotorres (Mitjans) i Aura Crespo (Grans)

Consergeria: Miquel Pujadas       consergeria@fructuosgelabert.cat (envieu les incidències del dia a dia a aquest correu)

Administrativa: Jovita Ferrer

 

L’EQUIP DE MESTRES 2019-2020

L’EQUIP DE PETITS

P3: Núria Rodríguez, Isabel Turon i Pilar Pascual
P4: Anna Giménez i Montse Cañadell
P5: Montse Alcoy i Aina Fornés.
Suport: Imma Ferrer
Música: Vicente Calatayud
Psico: Lídia Xicola i Vicente Calatayud
Atenció diversitat: Marta Matesanz
Auxiliar de conversa anglès: Luis

L‘EQUIP DE MITJANS

1r: Josep Cara, Marta Sotorres i Raquel Garcia
2n: Laura Rodríguez i Adela Terraza
3r: Anna Lladonosa i Aura Garcia
Suport: Rosa Carré
Anglès: Helena Català
Música: Maribel Varela
Educació Física: Betsabé Canals
Atenció diversitat: Marta Matesanz (1r) i Ester Arnau (2n i 3r)
Auxiliar de conversa anglès: Luis (1r-2n) i Ross (3r)

L’EQUIP DE GRANS

4t: Aura Crespo, Àngels Cano/Cristian Fuentes
5è: Dolors Baro i Estela Palomares
6è: Gemma Guillen i Judit Benito
Suport: Anna Micaló
Anglès: Laia Gras
Música: Maribel Varela (4t i 5è) i Judit Benito (6è)
Educació Física: Betsabé Canals
Atenció Diversitat: Ester Arnau
Auxiliar de conversa anglès: Ross (4t-6è)

 

P3

nuria.rodriguez@fructuosgelabert

isabel.turon@fructuosgelabert.cat

pilar.pasqual@fructuosgelabert.cat

P4

anna.gimenez@fructuosgelabert.cat

montse.canadell@fructuosgelabert.cat

P5

montse.alcoy@fructuosgelabert.cat

aina.fornes@fructuosgelabert.cat

imma.ferrer@fructuosgelabert.cat

1r

raquel.garcia@fructuosgelabert.cat

marta.sotorres@fructuosgelabert.cat

josep.cara@fructuosgelabert.cat

2n

laura.rodriguez@fructuosgelabert.cat

adela.terraza@fructuosgelabert.cat

3r

anna.lladonosa@fructuosgelabert.cat

aura.garcia@fructuosgelabert.cat

4t

aura.crespo@fructuosgelabert.cat

cristian.fuentes@fructuosgelabert.cat /

angels.cano@fructuosgelabert.cat

dolors.baro@fructuosgelabert.cat

estela.palomares@fructuosgelabert.cat

gemma.guillen@fructuosgelabert.cat

judit.benito@fructuosgelabert.cat

 

 

ESPECIALISTES

Atenció a la diversitat:

marta.matesanz@fructuosgelabert.cat / ester.arnau@fructuosgelabert.cat

Anglès:

helena.catala@fructuosgelabert.cat/ laia.gras@fructuosgelabert.cat

Psicomotricitat / Educació Física:

lidia.xicola@fructuosgelabert.cat  / betsabe.canals@fructuosgelabert.cat

Música:

vicente.calatayud@fructuosgelabert.cat  / maribel.varela@fructuosgelabert.cat  /  judit.benito@fructuosgelabert.cat