REOBERTURA ESPECIAL PER A L’ALUMNAT DE 6è

Benvolugdes famílies de 6è,

Les instruccions de reobertura de centres que ens ha fet arribar el Departament d’educació fa una atenció especial a l’alumnat que acaba etapa educativa al centre. En el nostre cas és l’alumnat de 6è. 

Els tutors de 6è preguntaran a les famílies per saber si els seus fill i filles volen participar de les dues sessions presencials que tindran lloc la darrera setmana de curs. Si ho desitgen també poden demanar al seu tutor una 3a sessió de tutoria individualitzada al mes de juny. En aquest darrer cas els tutors ja informaran a les famílies d’aquesta possiblitat i obriran el període de cita prèvia. 

1a sessió: Els tutors ja els informaran de les dates i dels horaris a cada alumne/a. 

Dates i horaris previstos:

17 de juny, de 10.00 a 12.00 h mig grup de 6è A i de 10.15 h a 12.15 mig grup de 6è B, dijous 18, els mateixos horaris amb la resta d’alumnat.

L’alumnat haurà de portar la bossa amb els llibres de la roda i de lectura i el portàtil de l’escola amb el “kit” de connectivitat, qui en tingui. A la bossa hi ha d’haver el nom de l’alumne/a i el curs i grup actual escrit. En aquesta sessió es farà un acompanyament emocional, una valoració del temps de confinament i de les tasques realitzades, es resoldran dubtes, es repartiran informes i es comentaran, es parlarà del curs que ve i del canvi a l’institut, es donaran orientacions per l’estiu i els alumnes prendran els seus materials cap a casa. 

2a sessió: Divendres 19 de juny, de 10.30 a 12.00 h aproximadament, tots junts. Es farà un comiat al pati seguint les normes de seguretat.

 

Les entrades a l’escola es faran pel carrer del Carme i es portaran a terme de manera graduada, respectant dos metres de distància entre alumne/a i alumne/a. És molt important que siguin puntuals, portin la declaració responsable, o l’hagin fet arribar als tutors prèviament, i la mascareta, també que respectin les distàncies socials i compleixin amb la higiene de les mans. 

 

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS ALUMNES I LES ALUMNES PER VENIR DE MANERA PRESENCIAL A L’ESCOLA

L’escola ha de saber, com més aviat millor, el nombre d’alumnes que participarà en les sessions presencials. Per aquest motiu les famílies interessades s’hauran de posar en contacte amb la tutora o el tutor, demanar el model de declaració responsable i la tornaran signada per correu electrònic o el mateix dia de la sessió presencial en paper. 

El text de la declaració responsable és aquest:

Declaro, responsablement: 

    1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:  

  • No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
  • No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

Té el calendari vacunal al dia.

 

2. Seleccioneu una de les dues opcions:

a) Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:

– Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
– Malalties cardíaques greus.
– Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).  Diabetis mal controlada.  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

b) Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.

– Malalties cardíaques greus.
– Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).
– Diabetis mal controlada.
– Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

  1. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 
  2. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

 

Tal i com signen les famílies de 6è, els dies de les sessions presencials aquestes famílies hauran d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID 19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

Vigilaran l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

Els treballadors i les treballadores de l’escola també signaran una declaració responsable i seguiran el protocol establert al pla. 

Des de l’escola vetllarem perquè aquestes mesures sanitàries es duguin a terme però no podem garantir que els infants entenguin el significat d’aquestes normes i les compleixin. 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>