Salut

 

Excepcionalment, aquest curs 2020 2021 hem dissenyat un pla especial d’actuació en el marc de la pandèmia per COVID 19:

PLA DE D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020 2021 PER A L’ESTALELLA EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

– Requisits per a poder assistir a l’escola i gestió dels casos COVID 19 
– Aclariments per a la gestió de casos covid-19 als centres educatius 
-Carta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: Procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius  

 

INFORMACIONS IMPORTANTS:

 • L’escola ha de tenir informació mèdica dels alumnes (al·lèrgies, intoleràncies, asma…).
 • Els nens i nenes no poden assistir a l’escola malalts, amb febre, sota l’efecte d’algun antitèrmic o símptomes de qualsevol malaltia contagiosa (conjuntivitis, gastroenteritis…).
 • Cal esperar 24 h sense febre per poder tornar a l’escola.
 • Si es dóna el cas que algun/a alumne/a es troba malament durant l’horari escolar (febre, vòmits, diarrea….) s’avisarà la família, a casa o a la feina, per tal que el/la vinguin a recollir al més aviat possible.
 • Per poder administrar un medicament durant l’horari lectiu o de menjador, cal portar firmada l’autorització corresponent, la recepta del metge o metgessa i la capsa del medicament indicant degudament el nom, la dosi i l’hora d’administració.
 • En cas que es produeixi algun accident durant l’horari escolar, seguirem els següents passos:
 1. Si el cop o la ferida és lleu, la cura es farà a l’escola (neteja de la ferida amb aigua i sabó i protecció de la ferida). Si és un cop, s’hi aplicarà gel.
 2. Si l’accident ha de ser atès per un professional de la sanitat, es farà la primera cura a l’escola, s’avisarà la família per si pot acompanyar el fill o filla al centre sanitari i si no es localitza, o no se’n pot fer càrrec en aquell moment, s’avisarà l’ambulància.
 • En cas que es detectin polls en els alumnes, cal que les famílies apliquin les normes antiparasitàries oportunes i avisin l’escola. És convenient i necessari revisar amb regularitat el cap dels nens per prevenir-ne el seu contagi.
 • Si es detecta a l’escola, s’avisarà la família perquè vingui a recollir el nen o la nena i s’haurà de quedar a casa fins que estigui completament net/a. També s’avisarà les famílies dels companys i companyes de la classe perquè en facin el tractament.
 • S’informarà les famílies de les revisions mèdiques i vacunes que s’administraran al llarg del curs als vostres fills i filles per part del Departament de Salut.