Relació amb les famílies

 

HORARIS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Equip Directiu:

Directora: divendres de 09.00 a 10.00 h

Cap d’estudis: dimecres d’11.30 a 12.30 h

Secretària: dijous d’11.30 a 12.30 h

 

Mestres d’Infantil i Primària

Dijous de 12.30 a 13.30 h  (Us preguem que respecteu al màxim aquest horaris per no distorsionar altres activitats)

 

  • L’escola i l’AMPA generen un seguit d’informacions que us fem arribar amb circulars o notes mitjançant els vostres fills i filles. Cal revisar les motxilles, llibretes i agendes dos o tres cops per setmana.
  • L’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior disposa de la seva agenda personal amb la qual es fan arribar informacions internes (notes de comportament, deures….) i és una bona eina de comunicació entre l’escola i la família i viceversa. Cal revisar-les a diari.
  • Mantenir contacte amb els vostres delegats pares i mares del vostre grup classe, seran agents importants de comunicació escola-família.
  • Les entrevistes poden ser sol·licitades per qualsevol de les dues parts: família o escola.
  • Els alumnes que tenen llibreta/agenda han de fer servir els apartats corresponents (NOTES, AUTORITZA-CIONS, PETICIÓ D’ENTREVISTA…). En els altres cursos és important que qualsevol incidència o notificació es faci per escrit al tutor o la tutora.

 

LLIURAMENT D’INFORMES I NOTES D’AVALUACIÓ

  • INFANTIL: es lliuraran dos informes al llarg del curs, un al desembre i l’altre, al juny.
  • PRIMÀRIA: rebreu tres informes durant el curs, un per trimestre abans de les vacances de Nadal, de Setmana Santa i de l’estiu).

 

MITJANS D’INFORMACIÓ

Es pot seguir el dia a dia de l’escola amb l’emissió diària en directe és de 10.00 h a 10.30 h. En diferit a les 8 del vespre i a 1/4 de 9 del matí de l’endemà.

Dissabtes, emissió d’un programa setmanal a través de  Ràdio Vilafranca.