Reunions d’inici de curs amb les famílies

Aquí podeu consultar el resum dels temes tractats a les reunions d’inici de curs dels diferents nivells:

P3
P4
P5
1r
2n
– 3r
– 4t
– 5è
– 6è