ELS AMBIENTS A L’ESTALELLA

Aquest curs a  l’escola Estalella fem els següents ambients de treball:

Dues sessions  a la setmana (dimarts i dijous), els nens i nenes de P4 i P5 fan ambients, els infants de P-3 s’incorporaran a partir del segon trimestre . Ells són els qui trien on volen anar el mateix dia . Després   es posen el braçalet del color de l’ambient triat i van a l’aula corresponent, cadascuna d’elles identificada amb un distintiu a la porta.

AMBIENT DE JOCS COOPERATIUS

Els jocs  de taula cooperatius proposen un repte col·lectiu, són jocs on tots els infants tenen un objectiu comú vers un element o personatge extern.

Ajuden a educar a la no violència, dotant d’atractiu l’ajuda mútua, el treball en equip, l’altruisme, la cooperació, el respecte per l’altre i la solidaritat.

Aquests jocs també afavoreixen que es perdi la por al fracàs i el rebuig i permet que es jugui de manera relaxada i amb alegria.

Es treballen també els jocs tradicionals de taula (Oca, 3 en ratlla, puzles, dòmino…) que ajuden a adquirir habilitats com l’estratègia, la memòria i el càlcul mental.

GALERIA D’IMATGES

AMBIENT SENSORIAL

MIREU I GAUDIU  DE LES VOSTRES FOTOS  EN L’AMBIENT SENSORIAL

La llum és un tema fascinant i complex que forma part de les nostres vides i entre els protagonistes dels jocs de manipulació dels nens i nenes, aquest element juga un paper important.

 L’interès per la llum en relació els nens i nenes amb la llum es torna més sofisticada i els permet gaudir de diferents tipus d’experiències. La llum transforma materials comuns en extraordinaris, un simple raig de llum modifica l’espai i els colors i per tant la nostra forma de percebre les coses. Si brindem als infants la possibilitat, l’espai i els materials adequats, interactuaran de forma natural amb la llum de múltiples formes donant pas a la fascinació i la sorpresa.

En aquest ambient hi trobaran diferents materials on la foscor serà protagonista, sempre amb uns punts de llum una taula de llum, lots o un racó on hi haurà instal·lada una llum freda on els infants podran jugar amb objectes i materials fosforescents on podran crear, comparar…tot un món màgic que ajudarà a estar relaxant en un ambient tranquil i relaxat.

Objectius a l’hora de desenvolupar la taula de llum:

 • Experimentar amb la llum i amb les diferents tonalitats.
 • Tolerar la foscor.
 • Exercitar l’educació sensorial amb elements imperceptibles.
 • Exercitar la destresa manual, treballar la motricitat fina, fer la pinça.
 • Desenvolupar les característiques logicomatemàtiques amb els diversos objectes: seriacions, classificacions
 • Mantenir la capacitat de concentració de l’activitat
 • Mostrar curiositat i interès per l’activitat

Material: Plastilina fluorescent , pintures i colors florescents,  taula de llum, contes fluorescents, lots i mandales per pintar. 

QUÈ SON ELS AMBIENTS?

Els ambients representen una manera diferent d’organitzar l’espai i els materials de l’escola afavorint que nens i nenes de diferents edats aprenguin junts.

    

Aquests entorns ofereixen situacions d’aprenentatge on els infants participen d’una manera activa, lliure i creativa.

En els ambients l’infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge.

      

Són espais tranquils que respecten la diversitat i que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant.

A cada ambient s’ofereixen diverses propostes d’aprenentatge amb materials variats i rics en possibilitats que promouen una diversitat de respostes i d’accions per part dels nens i nenes.

Els infants hi accedeixen de manera lliure i autònoma i a través de l’observació, la manipulació, l’experimentació i el joc, desenvolupen les diferents habilitats, capacitats i competències pròpies de cada edat.

La/El mestra/e afavoreix i facilita aquest aprenentatge des de la presència i l’acompanyament.

      

Característiques dels ambients a l’Escola Estalella:

 • Polivalents: Adaptat als interessos i necessitats dels infants.
 • Accessibles: Els materials estan a escala del nen/a i es distribueixen de manera que els puguin escollir i utilitzar amb seguretat i facilitat.
 • Polisensorials: Diversitat d’estímuls sensorials.
 • Vivencials: Exploració de l’ambient per vivenciar-lo.
 • Saludables: Es té en compte la llum natural, el soroll, etc.
 • Comunitaris: Un espai de tots.
 • Estètics: Els entorns són agradables.

      

AMBIENT DE CIÈNCIA RECREATIVA

Afavorir l’aprenentatge científic manipulant diversos materials relacionats amb la natura i l’entorn. Potenciar una actitud investigadora sobre l’entorn proper que els estimuli a fer-se preguntes, formular hipòtesis, buscar estratègies i donar respostes.

Manipulant i experimentant amb els diferents materials i objectes els infants aprenen a fer observacions que els ajuden a posar en pràctica diferents activitats intel·lectuals: classificar, relacionar, ordenar, analitzar, interpretar..

Amb aquesta activitat cognitiva s’afavoreix el desenvolupament del seu pensament i, de mica en mica, avançar del simple coneixement físic dels objectes i materials cap a l’abstracció del pensament científic- creatiu.

FOTOGRAFIES DE L’AMBIENT DE CIÈNCIA RECREATIVA

AMBIENT MATEMÀTIC

A l’ambient de matemàtiques a través del joc es treballen diferents conceptes : numeració i càlcul, mesura, qualitats dels objectes, lògica, geometria,…

Els nens poden jugar lliurement, de manera individual, en parelles o petit grup  i a través de l’assaig-error compartir reptes i superar-los.

Aquest treball permet que els infants siguin capaços de generar hipòtesis, deduccions, raonaments i conclusions a partir de la manipulació i d’una manera lúdica.

 

FOTOGRAFIES DE L’AMBIENT MATEMÀTIC

AMBIENT DE LLENGUATGE

Els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar,  imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

    

És un espai on es treballa el plaer per la lectura , l’escriptura i la dramatització de contes, explorant la riquesa de les diferents situacions comunicatives i experimentant amb tots els aspectes que el llenguatge ens ofereix.

    

Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

  

FOTOGRAFIES DE L’AMBIENT DE LLENGUATGE

AMBIENT DE CONSTRUCCIONS

Aquest ambient permet la construcció i la reproducció a través de diferents materials fomentant la creativitat i la imaginació. És un espai on poder explorar, crear, manipular…

 

A partir de la manipulació dels diferents materials el nen amplia l’aprenentatge dels conceptes matemàtics. Proporciona a la mainada un espai per a l’exploració sensorial i desperta la curiositat i la iniciativa per a la descoberta.

 

 

FOTOGRAFIES DE L’AMBIENT DE CONSTRUCCIONS

AMBIENT TECNOLÒGIC

    

Els alumnes aprenen descobrint, experimentant … “learn by doing” i d’una manera motivadora “learn by playing”. Es fomenta la creativitat, l’emprenedoria, el lideratge i el treball cooperatiu.

Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) posen en joc moltes habilitats cognitives i afavoreixen l’expressió i la comunicació.

Un ambient on poden utilitzar dispositius digitals (ORDINADORS I TAULETES TÀCTILS) amb jocs dissenyats especialment per a promoure les seves capacitats intel·lectuals.

També disposem de materials per introduir-se en la robòtica i la programació:

– El Parc STEAM i el SET DE MÀQUINES AVANÇADES de LEGO DUPLO que es basen en la curiositat natural de tots els nens i nenes i el seu desig de crear, explorar i investigar de forma primerenca sobre el món de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques (STEAM) a través del joc creatiu, alhora que desenvolupen habilitats motrius fines.

– Els CLEVER CATS: Per descobrir el funcionament del control remot.

Les BEE-BOT i BLUE-BOT: Robots infantils programables per aprendre jugant i començar a introduir la programació i el llenguatge direccional.

FOTOGRAFIES DE L’AMBIENT TECNOLÒGIC

AMBIENT ARTÍSTIC

  

Fomenta la sensibilitat artística personal, no “esteriotipada”. Amb materials i tècniques diverses, seleccionant, interpretant i composant, els nens i nenes ens mostren

diferents aspectes de si mateixos: què pensen, les seves idees, quins sentiments tenen i com veuen la realitat que els envolta.

En aquest espai s’hi faciliten diferents materials, tècniques i eines perquè cada infant  a través de la imaginació, la fantasia i la creativitat, projecta vivències, emocions i experiències amb espontaneïtat creant el seu itinerari artístic.

  

Àlbum d’imatges