Acords Consell Escolar

Número de sessió i ordre del dia
Data
Membres assistents
Acords
1a sessió 09/10/2019 13
  • L’AFA farà obres d’insonorització del menjador i comprarà un forn nou
  • Presentació de la Memòria del curs 18/19 
  • Presentació de la PGA del curs 19/20
  • S’informa de la modificació del pressupost
2a sessió 18/02/2020 14
  • Tancament de l’exercici econòmic 2019
  • Presentació del pressupost per a l’any 2020
  • Actualització del Projecte Educatiu de Centre (PEC)
3a sessió 21/04/2020 14