Treball cooperatiu

A la nostra societat, s’han produït molts canvis i el treball en equip amb la repartició de rols molt específica, s’ha fet imprescindible. És per això que per treballar determinats continguts curriculars estem posant en marxa aquest tipus de metodologia en treball cooperatiu.

Treballar cooperativament vol dir que els alumnes es distribueixen en grups de treball on cadascun d’ells desenvolupa un rol determinat per aconseguir l’objectiu comú de l’activitat plantejada. I per aconseguir aquest objectiu comú cada membre del grup ha de dur a terme la seva tasca correctament